Jannie Kooistra

Supervisie en Coaching

 


“Coaching is de kunst van het iemand helpen betere prestaties te behalen,
beter te leren en zich te ontwikkelen”
(Myles Downey, Coachen op het werk)

De term coaching wordt veel gebruikt binnen organisatie en in de sportwereld. In gesprekken met mensen uit de verschillende organisatie en die uit de sport blijkt dat er verschillende beelden bestaan omtrent dit begrip. Daarom is het zinvol u te informeren wat Jannie Kooistra, Supervisie en Coaching onder dit begrip verstaat.

 

Terugkomend op het motto: dan hebben “betere prestaties” betrekking op de uitvoering van concrete taken of projecten of in het algemeen grotere effectiviteit en efficiency. “Leren” is nodig voor de lange termijn perspectief (toekomstige prestaties van de organisatie, persoonlijk en in het kader van loopbaanplanning).

In deze definitie heeft het woord “helpen” de betekenis van de ander in staat stellen beter inzicht te verkrijgen en zich bewuster te worden van het eigen handelen en de effecten die dat handelen heeft. Beslissingen worden bewuster genomen dan zonder dat inzicht.

 

Dat betekent dat coaching in dit kader nooit alleen gaat over het leren op inhoud. Als dat al aan de orde is zal altijd de persoonlijke ontwikkeling veel aandacht krijgen om bewuster om te gaan met het eigen handelen in relatie tot de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het werkveld. Jannie Kooistra, Supervisie en Coaching stelt daarmee de coachee in staat beter gebruik te maken van de eigen kwaliteiten zodat betere prestaties geleverd kunnen worden. Met andere woorden het brengt mensen in hun kracht.

Daarmee krijgt de rol en positie van de coachee veel aandacht en heeft coaching veelal betrekking op effectief gedrag binnen het eigen werkveld.

 

Vragen die de coachee zich leert stellen zijn:

Doe ik de juiste dingen?

Doe ik de dingen juist?

Wat zijn de effecten van mijn optreden?