Jannie Kooistra

Supervisie en Coaching

 


Ieder mens is z’n eigen instrument ongeacht de professie die hij/zij uitoefent!

In supervisie staat de persoon (supervisant) en diens functioneren in een professionele omgeving centraal. De supervisant staat stil bij zichzelf door te reflecteren op het denken, voelen en handelen met betrekking tot een concrete werksituatie. In supervisie gaan betekent dan ook “het gaan van een leerweg”. Dit houdt in dat de supervisant veel ontdekt met betrekking tot zichzelf. Met behulp van een doelgericht proces kan op basis daarvan verdieping en ontwikkeling van de attitude in de professie plaatsvinden. De supervisor is hierbij de bewaker van het leerproces.

Supervisie is wenselijk voor een ieder die professioneel omgaat met anderen.

 

Wie komen er voor supervisie in aanmerking?

 

Iedere professional die de wens tot verandering koestert, want de wens is het begin- en eindpunt van het supervisieproces.

 

Hierbij kun je denken aan:

Ø       Bewustwording en ontwikkeling van je eigen werkstijl (bijv. in het kader van handelen, attitude, luistervaardigheid, besluitvaardigheid);

Ø       Kritisch leren kijken naar jezelf (leren eigen kwesties bespreekbaar te maken en leren anderen aan te spreken op hun functioneren).

Ø       Betrokkenheid (hoe je daarmee omgaat of hoe je je grenzen kunt stellen);

Ø       De tijd efficiënter leert hanteren (beter leert zorgen voor jezelf);

Deze opsomming is niet limitatief. Supervisie past op elke ontwikkelingsvraag.